Crkva Prvu Crkvu sv. Petra i Pavla u Bribiru sagradili  su krčki knezovi oko 1225. godine. Nakon  požara 1524. godine knez B. Frankopan  obnavlja i proširuje crkvu.  Nakon potresa 1722. godine ponovno je  obnovljena, preuredjena i barokizirana, te  1743. godine dobiva sadašnji oblik.  ŽUPNA CRKVA SVETOG PETRA I PAVLA OLTARI I DRUGI SAKRALNI INVENTAR : Autor Antonio Michelazzi, iz 1747. godine. Menza se diže na tri visoke stepenice, na mramornom stipsu je ime Marijino, retabl je  izveden u bogatim oblicima. U sredini je oltarna slika PREDAJA KLJUČEVA od Mateja Brodnika iz 1842. godine. Sa strane su  skulpture Svetog Petra i Pavla. Na vrhu su dva andjela, a ispod slika Bribirska Bogorodica s djetetom, kopija tzv. Zbraslavske  Gospe iz 14. stoljeca. Na oltaru se nalaze i četiri moćnika u drvu, okovani srebrom.  GLAVNI OLTAR SVETOG PETRA I PAVLA Rad švicarskih kipara-štukatera braće Clementa i Giacoma Somazzia oko 1807. godine, drvo, žbuka, menza na dvije stepenice,  retabl jednostavan s dva pilastra i niskim kapitelima. U sredini je lik sv. Lovre, koji je pokleknuo na sivim oblacima, a u ruci drži  rešetku (gradele) simbol svog mučeništva.  OLTAR SVETOG LOVRE Nepoznati majstor, 1793. godine. Drvo, žbuka, menza i retabl jednostavni, na oltarnoj pali prikazani su likovi: kralja, pape, biskupa, te  brojnih svetaca.   OLTAR SVIH SVETIH Drvo, žbuka, menza, stipes i retabl jednostavnih oblika. U niši se nalazi veliko drvno raspelo, a sa strane kipovi Majke Božje i Svetog  Ivana. Na oltaru se nalazi i ovalni drveni reljef Majke Božje Žalosne.  OLTAR SVETOG KRIŽA Nepoznati majstor, 1793. godine. Mramor, u retablu je lik Svetog Šebastijana, ogrnut velikim crvenim plaštom zlatnog oruba. Na oltaru  se nalazi i ovalni drveni reljef Krista Mučenika  OLTAR SVETOG ŠEBESTIJANA Autor: Jacopo Palma Mladji (1544 - 1628.) dimenzije 260 - 188 cm SLIKA - PRANJE NOGU Drvo, pozlata, u sredini slika Svetog Nikole, a sa strane se nalaze kipovi Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Josipa.  OLTAR SVETOG NIKOLE Mramor, u sredini retabla lik Arhandjela Mihovila, do njegovih nogu pobjedjeni Lucifer, na oltaru se nalazi i ovalni drveni reljef  Majke Božje. OLTAR ARHANĐELA MIHOVILA Drvo, polihromija, 19. stoljeće. Retabl je podjeljen na tri dijela, u sredini skulptura Srca Isusova, a sa strane su kipovi Svetog Roka  i Svetog Florijana   OLTAR SRCA ISUSOVA Bijeli kamen, rad fijorentinskih majstora, početak 16. stoljeća. RELJEF BOGORODICE Kamen, iz 1606. godine. U  sredini se nalazi frankopanska  zvijezda.  ŠKROPIONICA Drvo, polihromija, početak 18.  stoljeća, prikaz Kristovog  krštenja i lik Svetog Ivana.  SPOVIDALNICA KIP SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG Iz 1793. godine Drvo, polihromija, retabl je podjeljen na tri dijela s dva para kaneliranih stupova. U sredini je kip Bogorodice s djetetom (Pomoćnica  kršćana), a sa strane su kipovi Svete Ane i Svetog Joakima.  OLTAR MAJKE BOŽJE